Strona główna

XXXII KRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI
I TELEINFORMATYKI – KSTIT 2016

 

Gliwice, 26.09.2016 – 28.09.2016

 

Politechnika Śląska oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej wraz z Komitetem Sterującym mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w trzydziestym drugim corocznym sympozjum, które jest poświęcone telekomunikacji i teleinformatyce. Sympozjum KSTiT jest objęte stałym patronatem Komitetu EiT PAN i jest największym w swoim obszarze tematycznym naukowym wydarzeniem tego typu w kraju.

Program konferencji jest już dostępny!

 

Organizatorzy KSTiT 2016 zapraszają do udziału w konferencji, na której zostanie zaprezentowanych około 100 referatów prezentujących wyniki badań z dziedziny telekomunikacji i informatyki.

Tematyka konferencji obejmuje m.in.

 • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych
 • Architektury i protokoły komunikacyjne
 • QoS, niezawodność i modelowanie sieci
 • Sterowanie i zarządzanie sieciami
 • Sieci społecznościowe
 • Internet Rzeczy
 • Usługi i aplikacje
 • Sieci światłowodowe i optoelektronika
 • Komunikacja radiowa i sieci bezprzewodowe
 • Przetwarzanie i transmisja sygnałów
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
KSTiT 2016 © 2015-2016