AM Technologies

amtech

Firma AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k. została wyodrębniona ze struktur Działu Aparatury Pomiarowej Hewlett-Packard Polska. Swą działalność rozpoczęła we wrześniu 1999 roku.

Kluczem do sukcesu firmy jest indywidualne podejście do klienta oraz profesjonalizm, wynikające z doświadczenia i wysokich kwalifikacji zespołu. Naszym celem jest ciągła poprawa satysfakcji Klientów poprzez poprawę świadczonych usług oraz ich pełną zgodność z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.

OFEROWANE PRODUKTY I USŁUGI

AM Technologies prowadzi autoryzowaną sprzedaż i serwis urządzeń światowych liderów w branży pomiarowej:

 • Keysight Technologies – przyrządy ogólnego zastosowania oraz aparatura pracująca w zakresie m.cz., w.cz. i mikrofal, (tj. oscyloskopy, częstościomierze, multimetry, analizatory widma i sieci, mierniki mocy, generatory, wzorce częstotliwości, systemy do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej). Mikroskopy sił atomowych i nano-identyfikacja.
 • FLUKE Calibration – wzorce i kalibratory wielkości elektrycznych i fizycznych (temperatury, ciśnienia i przepływu), tj. precyzyjne multimetry, kalibratory wielofunkcyjne, kalibratory do oscyloskopów, wzorce czasu i częstotliwości, systemy akwizycji danych, piece, termostaty i komórki punktów stałych do wzorcowania czujników temperatury, zadajniki i mierniki ciśnienia (obciążnikowo-tłokowe oraz
  elektroniczne z przetwornikami kwarcowymi).
 • Cascade Microtech – stacje i akcesoria do pomiaru struktur półprzewodnikowych.
 • ETS Lindgren, AH Systems – anteny pomiarowe, filtry.
 • Saab Grintek Defence (Pty) Ltd. i Sysdel – specjalistyczne urządzenia i systemy pomiarowe ELINT.
 • Viavi Solutions (dawniej JDSU) – przyrządy i systemy dla telekomunikacji: testery sieci i komponentów optycznych (w tym reflektometry, mierniki mocy, źródła światła), podręczne analizatory sieci Ethernet do 100G/400G, rozwiązania do przechwytywania i analizy ruchu sieciowego, urządzenia do badania stacji bazowych i sygnałów RF, systemy do geolokalizacji i utrzymywania jakości sieci.
 • IXIA – rozwiązania do testowania sieci, urządzeń oraz usług w warstwach L2-L7 i o przepływnościach do 100G, w tym; generatory i analizatory ruchu sieciowego, emulatory protokołów i usług, testery zabezpieczeń, systemy do monitorowania jakości sieci i platformy do pomiarów WiFi.
 • Keynote SIGOS – system do aktywnego monitorowania jakości usług w sieciach komórkowych i stacjonarnych, testowania usług Roamingowych oraz wykrywania nadużyć w sieci (Fraud, Billing, SIM Box Detection, OTT Bypass i Revenue Assurance).
 • Microlease – krótko i długoterminowe wypożyczenia telekomunikacyjnego sprzętu pomiarowego.

Firma zajmuje się także tworzeniem oprogramowania i integracją specjalistycznych systemów pomiarowych.

OBSŁUGA KLIENTA
AM Technologies organizuje techniczne szkolenia, seminaria i prezentacje adresowane do klientów i partnerów handlowych.
Firma wspomaga rozwój polskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych. Jest członkiem Komitetu Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk oraz wspomaga działanie Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Multimediów w Polsce.

JAKOŚĆ
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., w zakresie projektowania, tworzenia, integracji i wdrażania systemów pomiarowych i radioelektronicznych, dostarczania i serwisu urządzeń pomiarowych.

Certyfikat Systemu Zarządzania, potwierdzający spełnienie wymagań Kryteriów WSK, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., w zakresie wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usługi pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r. ze zmianami.

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2110:2009 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości w zakresie projektowania systemów pomiarowych i radioelektronicznych oraz dostarczania
i serwisu urządzeń.
Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2210:2015 wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości w zakresie wytwarzania, powielania, utrzymywania, instalacji i serwisu oprogramowania. Koncesja MSWiA na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli „Poufne”.

AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa
tel. 22 532 28 00, faks 22 532 28 28, e-mail: info@amt.pl, www.amt.pl

KSTiT 2016 © 2015-2016