Rejestracja i opłaty

Zgłoszenia artykułów, przesyłanie prezentacji, przesyłanie oraz zapoznawanie się z recenzjami, a także rejestracja uczestnictwa w Sympozjum odbywa się wyłącznie za pomocą:

Elektronicznego Systemu Rejestracji i Recenzowania

 

Wysokość opłat dla uczestników Sympozjum:

Rodzaj opłaty do 30 lipca po 30 lipca
Uczestnicy Sympozjum i Autorzy 750 zł 850 zł
Obniżona opłata dla doktorantów i studentów 600 zł 700 zł
Opłata za udział osoby towarzyszącej (tylko spotkania koleżeńskie) 300 zł 350 zł

Dla wszystkich uczestników konferencji zostaną wystawione faktury VAT i rozdane podczas rejestracji na konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach, posiłki oraz zaproszenia na dwa spotkania koleżeńskie.

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

IITIS PAN

Bank BGK oddział Katowice

95 1130 1091 0003 9056 8520 0007

Proszę o podanie w tytule przelewu słowa KSTIT oraz nazwiska i imienia osoby, za która jest opłacona rejestracja – np. „KSTIT Kowalski Jan”

Uwaga! Dla uczestników konferencji zostały przewidziane zniżki za nocleg. Więcej informacji w zakładce Miejsce konferencji

KSTiT 2016 © 2015-2016