Wykorzystanie problemu QUBO do symulacji dynamiki systemu kwantowego

Prelegent: 

Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data: 

10/05/2019 - 13:00

Wprowadzamy nowatorskie podejście do symulowania dynamicznych (liniowych) systemów (kwantowych lub innych) równolegle w czasie za pomocą wyżarzaczy kwantowych. W szczególności opisujemy, w jaki sposób można znaleźć wektor stanu rozwiązania, rozwiązując specjalnie spreparowany system równań liniowych. Ponadto wykazujemy, że takie systemy mogą w rzeczywistości być skutecznie rozwiązane (do określonej precyzji) dzięki Quadratic Unconstrained Binary Optimization. To naturalnie prowadzi do klasy hybrydowych klasycznych algorytmów kwantowych, które mogą być implementowane i wykonywane na krótkotrwałych wyżarzaczach kwantowych.